"יכול להיות שיהיו חיבורים פוליטיים כאלה ואחרים"
איפה הכסף