"אין לנו שום כוונה לפרוץ לבלפור"
ינון מגל ובן כספית