"כמות החולים הקשים בבית החולים שברה את השיא"
ינון מגל ובן כספית