"האנשים שמכרו לנו שטויות על תקשורת חופשית - סותמי הפיות הכי גדולים"
אראל סג"ל