בשנת 2022: מוניות אוטונומיות על הכבישים?
איפה הכסף