"אם הוא אוהב את המגזר הערבי שיבטל את חוק הלאום"
ניסים משעל וגיא פלג