"נתניהו מוכן לשקר ולבלף בשביל להישאר בתפקיד"
ינון מגל ובן כספית