"רוב הציבור החרדי יישר קו עם הקיצוניים"
ניסים משעל וגיא פלג