"אהיה שר האוצר הבא - לא אצטרף לממשלת נתניהו"
ניסים משעל