"לימוד תורה זה העוגן של החרדיות"
ינון מגל ובן כספית