"העם הזה עייף מול המנהיגות הזאת"
ינון מגל ובן כספית