"יש עוד דרך לעשות עד שהעבודה תחזור להיות מפלגת שלטון"
ינון מגל ובן כספית