"האוכלוסייה במחלקת קורונה הולכת ומתחרדת"
ינון מגל ובן כספית