הרב פפר מודאג: "עלינו להימנע מעוד לוויות"
ינון מגל ובן כספית