בדרך לאיחוד: "הגענו לסיכום טוב בשתי המפלגות"
ינון מגל ובן כספית