"בנט יכריע מי יהיה ראש הממשלה הבא"
ינון מגל ובן כספית