"אנחנו אוכלים את הפרות הבאושים של ההזנחה רבת השנים"
איפה הכסף