"אם יתנו לבנט תפקיד הוא ישב תחת נתניהו"
ניסים משעל וגיא פלג