"שני אסירים שאינם רוצחים - מחיר סביר תמורת הצעירה"
בן כספית ואריה אלדד