"הרוסים רוצים להוכיח שצריכים אותם לפתרון בעיות"
בן כספית ואריה אלדד