"העליהום על איבתיסאם מראענה מוגזם"
ינון מגל ובן כספית