פרוטקציות בוועדת החריגים? "התהליך שקוף ומקצועי"
אראל סג"ל