"הליכוד לקחו יותר מדי רחוק את החתימה שלנו איתם"
ינון מגל ובן כספית