ינון: "ננצח אתכם. אתם כלום"; בן: "אבותיך מתהפכים בקברם"
ינון מגל ובן כספית