"למשרד לאיכות הסביבה אין את הכלים כדי לוודא שאכן היה פיגוע"
ינון מגל ובן כספית