"אם לא היו לי חסכונות, העסקים לא היו שורדים"
איפה הכסף