"האיראנים משפילים את שלטון ביידן - והוא לא עושה כלום"
אראל סג"ל