כספית: "נתניהו היה בעד ההתנתקות כבר ב-87'"
ינון מגל ובן כספית