על קו הסיום: שוויון בין הגושים הפוליטיים
ניסים משעל