"כל מי שהיה עם משפחתו בפסח, צריך להודות לרה"מ"
אראל סג"ל