"המדינה היא של עם ישראל, והיא תנוהל רק על ידי העם"
ניסים משעל וגיא פלג