"רבים לא מתחסנים בעיקר במגזר, וכולנו נשלם על כך"
ינון מגל ובן כספית