"ניסיון ההפיכה בירדן הוא יוצא דופן ומטריד"
ינון מגל ובן כספית