האם פרס ישראל ינתן לפרופ' עודד גולדרייך?
איפה הכסף