"נהפוך את פרס ישראל לפרס לנימוסים והליכות"
בן כספית ואריה אלדד