איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא?
ינון מגל ובן כספית