שלום שראל: "בחרנו בחיים - בניה היה פועל כך"
רוני דניאל