"הבעיה היא בין החוזה של מדינת ישראל לבין הלוחמים"
אראל סג"ל