"אני מסכים עם קיצוץ דמי החל"ת - די לשבת בבית"
איפה הכסף