"משי זהב איים על חבריי שירצח אותם אם יתלוננו עליו"
ניסים משעל