"לא יתכן שיהרגו יהודים בפריז בלי שיהיה משפט"
אראל סג"ל