"מה קרה לאיש הזה שאיבד את הבלמים ושיקול הדעת?"
ניסים משעל וגיא פלג