"בחירות הן אסון הגדול מממשלת אחדות"
ינון מגל ובן כספית