"הווריאנט ההודי לא משתולל כאן. יש רק 41 מקרים"
איפה הכסף