"קשה לחשוב על מקרים כ"כ צפויים"
ינון מגל ובן כספית