"יש אנשים שחושבים שלא מגיע לי להיות לידם"
אראל סג"ל