מגל: "אין פרשת צוללות"; בן: "פינת השקר היומי"
ינון מגל ובן כספית