"החזרת הבנים צריכה להיות תנאי לשיקום עזה"
ניסים משעל