"הפסקת האש יורקת לתושבי הדרום בפרצוף"
ג'ודי שלום ניר מוזס