"הציבור החרדי ראוי למנהיגות אחרת, אמיצה ואחראית"
בן כספית ואריה אלדד